zeni za pari mk sorted by
relevance

Admin26.08.2021

Галерија Ламинати

Taka dobieniot iznos na platata se zema za utvrduvawe na penziskata osnova.
Admin06.08.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

Za lice koe vo vreme na nastanuvawe na invalidnosta ne bilo vo raboten odnos, kako svoja rabota se smetaat rabotite na rabotnoto mesto na koe bil rasporeden neposredno pred prestanokot na poslednoto osiguruvawe.
606
Admin23.07.2021

Услуги

Osiguritelnite premii i uslovi za steknuvawe so povisok iznos na pewija spogodbeno gi utvrduvaat osigurenikot i Fondot.
4906
Admin04.09.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

.
2904
Admin19.07.2021

Производи

Fondot ima svojstvo na pravno lice.
5801
Admin18.06.2021

Производи

Stapkite na pridonesite za penziskoto i invalidskoto osiguruvawe se utvrduvaat za period za koj se donesuva Buxetot na Fondot.
8009
Admin17.08.2021

ZAKON ZA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE

Soglasnost na Statutot na Fondot dava Vladata na Republika Makedonija.
3709
Admin02.08.2021

Галерија Ламинати

• Koeficientite za valorizacija gi objavuva Fondot.
5601
Admin09.07.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

6 56,6 22 godini i 6 meseci 48,5 57,5 23 godini 49,4 58,4 23 godini i 6 meseci 50,3 59,3 24 godini 51,2 60,2 24 godini i 6 meseci 52,1 61,1 25 godini 53,0 62,0 25 godini i 6 meseci 53,9 62,9 26 godini 54.
2204